Gebruiksvoorwaarden

Att’em is niet verantwoordelijk voor overmatige consumptie van alcohol tijdens het gebruik van de Att’em. Iedereen die alcohol consumeert met de Att’em doet dit met het begrip dat hij of zij alleen verantwoordelijk is voor de hoeveelheid die wordt geconsumeerd, en doet dit op eigen risico.

Att’em zal niet worden gebruikt om andere alcoholische dranken dan bier te drinken.
Att’em kan niet op een andere manier worden aangepast.
Att’em wordt niet gebruikt voor minderjarig alcoholgebruik. De minderjarigen kunnenĀ Att’em gebruiken om niet-alcoholische dranken zoals sap of water te consumeren.

Onder geen enkele omstandigheid zal een andere persoon dan de gebruiker de snelheid bepalen waarmee dranken worden afgegeven door Att’em. De gebruiker heeft volledige controle over hun verbruik van Att’em.

Att’em is niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met het gebruik of overmatige consumptie van alcohol. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan zichzelf of anderen, schade aan eigendommen en betrokkenheid bij illegale activiteiten tijdens of na consumptie.

Att’em is niet verantwoordelijk voor ziekte of letsel in verband met het gebruik van Att’em, inclusief door gebruik, verkeerd gebruik, ongeluk of anderszins.

Att’em is niet verantwoordelijk voor ziekte, letsel of overlijden als gevolg van het niet goed schoonhouden van Att’em. U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van Att’em, vooral als u deze met anderen deelt.

Als u Att’em met anderen deelt, bent u verantwoordelijk voor het afdwingen van deze voorwaarden van overeenkomst met hen.

Als u Att’em verkoopt of schenkt, geeft u deze overeenkomst en de disclaimer aan de ontvanger.